Klik hier voor het verslag van de ALV .
*****

Van KNVB aan voetbalclubs:
Beste bestuurder,

We merken dat er nog steeds vragen leven over het gebruik van kunstgras met rubbergranulaat. Langs deze weg informeren we jullie over het feit dat we alle informatie m.b.t. dit onderwerp gebundeld hebben op KNVB Assist. Informatie die ook bruikbaar is om jullie leden te informeren.

Graag benadrukken we nogmaals dat uit meerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, en dat er op de betreffende velden gespeeld kan worden. De KNVB is wel tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal
*****

Mededeling bestuur inzake bovengenoemde:
Ook wij, als bestuur van SV Zandvoort, gaan zo zorgvuldig mogelijk met deze situatie om. Wij zullen alles in het werk stellen om iedereen zo snel en zorgvuldig mogelijk te informeren.
Vooralsnog houden wij vast aan het standpunt van de KNVB, gemeente,SRO en onlangs de staatssecretaris Dijkstra,  dat er gevoetbald kan worden op het kunstgras.

Wij ontvangen diverse vragen hierover welke ons per mail bereiken. Het is onmogelijk deze allemaal te beantwoorden. Daarom hebben wij ons standpunt hieromtrent via dit medium aan u kenbaar gemaakt.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur:
Jan vd Leden
***** 


Contributie:
Hoewel minder als afgelopen jaar, zijn er nog leden die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
Wilt u dit  alsnog zo spoedig mogelijk doen?
*****

Boek S.V. Zandvoort 75 jaar!
Het boek, vol leuke teksten en vele schitterende foto's, is te verkrijgen in de bestuurskamer. Dit boek is GRATIS, voor elk lid (1 per huisgezin).
Niet leden kunnen dit boek kopen voor € 15,95 bij Bruna.
*****

 

 

Hoofdsponsors: